Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đếnhậu quả của nó (Bài học ngàn vàng) - Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi - Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nở hoa cho cuộc sống.

Những vần thơ mô tả hình ảnh 18 vị A-La-Hán

Thứ sáu - 09/12/2011 10:10
Những vần thơ mô tả hình ảnh 18 vị A-La-Hán

Những vần thơ mô tả hình ảnh 18 vị A-La-Hán

18 vị la hán

La Hán Trường Mi  (Ajita)

Lông mày bạc trắng rủ dài

Trường Mi La Hán tên Ngài chẳng sai   (Trí Giải) 

La Hán Tọa Lộc Pindolabhāradvāja

La Hán Tọa Lộc cỡi nai

Về triều hóa độ nói bài pháp âm

Độ vua, các vị quần thần Lìa xa ngũ dục, lỗi lầm thế gian 

(Trí Giải) 

La Hán Tĩnh Tọa (Nakula)

Tọa thiền quán chiếu tâm an

Đam mê ngũ dục muôn ngàn khổ đau

Tham, sân, si, hận, ưu sầu Là nguồn tội ác thâm sâu khó lường

Chiến tranh, chém giết nhiễu nhương Từ bi chất liệu tình thương cho đời 

(Trí Giải)

La - Hán Khoái Nhĩ Nāgasena

Tai nghe sự việc mọi người

Hơn, thua, tranh, chấp nói lời thị phi

Thế gian lắm chuyện sầu bi

Thương chi cho khổ, ghét chi thêm sầu

Ngoáy tai rủ bỏ khổ đau

Tại sao không đến với nhau chân tình? 

(Trí Giải)        

La Hán Thác Tháp (Subinda)

Thác Tháp phương tiện độ sinh

Ai chuyên tu tập tinh tụng Kinh mỗi thời

Nương theo pháp Phật tỏ soi

Thoát ra biển khổ luân hồi chẳng sai

Tháp này Đa Bảo Như Lai

Hành giả niệm Phật ngự đài liên hoa 

(Trí Giải)

La hán Khai Tâm Jivaka

Phật tính ở tại lòng ta

Niết bàn, sinh tử cũng là nơi tâm

Khi mê tâm hóa thú cầm

Giác Ngộ tâm hóa Thánh Nhân siêu phàm 

(Trí Giải)

La Hán Phục Hổ Dharmatrāta

Sức mạnh phiền não tâm tham

Như con hổ dữ nhe hàm răng nanh

La-Hán Phục Hổ thuần thành

Thiền định tu tập tịnh thanh tâm hồn 

(Trí Giải) 

La Hán Khánh Hỷ (Kanakavatsa)

Bước chân vào chốn bụi hồng

Nụ cười hỷ lạc cõi lòng thênh thang

Bạc tiền, danh lợi không màng

Nguồn vui hạnh phúc Niết-bàn nơi tâm 

(Trí Giải)

LH Hàng Long (Nandimitra)

Rồng kia vùng vẫy nổi sân

La Hán hàn phục ngồi thân lưng rồng

Ở trong phiền não thong dong

Tình thương chia sẻ tâm không hận thù

Lấy oán báo oán kẻ ngu

Oán, hận, kết nối nghìn thu vẫn còn

Nương theo các bậc Thánh Nhơn

Từ, bi, hỷ, xả...xóa mòn oan gia 

(Trí Giải)

La Hán Bố Đại (Angada)

Sống trong cảnh giới Ta-bà

Sát, đạo, dâm, vọng, hại ta hại người

Làm thiện được sống vui tươi

Hằng ngày sẽ nở nụ cười trên môi

Ngẫm xem chân lý ở đời

Tiền tài, danh vọng, có rồi lại không?

Thiểu dục tri túc thong dong

Tâm không trói buộc ước mong quá nhiều

Chạy theo ngũ dục bao nhiêu

Thuyền đời lướt sóng dập dìu tử sinh 

(Trí Giải)

La Hán Quá giang (Bhadra)

Quá giang xuống cõi phàm tình

Thấy chúng sanh khổ điêu linh lạc loài

Vô thường nhà lửa rong chơi  

Kiếp người ngắn ngủi một hơi thở tàn

Xác thân tứ đại hợp tan

Hằng ngày tạo ác lầm than cuộc đời

Hãy mau thức tỉnh ai ơi

Vô thường không hẹn một người nào đâu?

Quay về Phật pháp nhiệm mầu

Nương nhờ Tam Bảo tìm cầu tu tâm

Thoát ra bể khổ hồng trần

Trở về Bảo Sở ngự thân liên đài

(Trí Giải)

La Hán Tiêu Sư (Vajraputra)

Tiêu Sư La Hán tên Ngài

Từ bi hóa độ đến loài súc sinh

Sư tử bé nhỏ thật xinh

Cầu xin La-Hán giảng Kinh tu hành

Giải trừ nghiệp chướng súc sanh

Tái sinh vào cõi an lành vui hơn

(Trí Giải)

La Hán Ba Tiêu (Vanavāsin)

Ba Tiêu-La Hán Thánh Nhơn

Tay cầm tràng hạt  và còn niệm Kinh

Nghĩ về cái kiếp chúng sinh

Tham, sân, si, hận, ái tình càng sâu

Thị phi, ganh tỵ với nhau

Giết người, trộm cướp, để cầu mưu sinh

Chiến tranh chém giết sinh linh

Khiến cho thế giới điêu linh thế này

Ngồi nghĩ quả thật buồn thay

Bao nhiêu tội ác rẫy đầy thế gian

Bắt nguồn phiền não tâm tham

Vô minh che lấp khiến làm điều sai

Ba Tiêu La Hán chỉ bày

Siêng năng niệm Phật về Tây an lành

(Trí Giải)

La Hán Thám Thủ (Panthaka)

Thám Thủ La Hán thiền hành

Dứt lìa phiền não tịnh thanh tâm hồn

Hít vào tâm thấy vui hơn

Thở ra an lạc, tâm không não phiền

Sống trong cõi mộng an nhiên

Pháp môn phương tiện hóa duyên độ người

(Trí Giải)

La Hán Trầm Tư (Rāhula)

Trầm tư quán chiếu kiếp người

Từ đâu ta đến, chết rồi về đâu?

Làm ác phải chịu khổ đau

Hành thiện sẽ được kiếp sau an lành

Tà dâm, trộm cướp, sát sanh

Sinh vào Địa ngục thọ hình thảm thương

Niệm Phật thì vãng Tây Phương

Không tu sẽ đọa sáu đường tử sanh.

(Trí Giải)

La Hán Kháng Môn (Cullapatka)

Cửa chùa rộng mở tu hành

Tụng Kinh, lạy Phật, niệm danh Di Đà

Vào chùa dứt bỏ tâm tà

Không sinh phân biệt chùa ta, chùa người

Thị phi tranh chấp ngoài đời

Xin đừng mang nó vào nơi cửa thiền

Tránh xa những chuyện ưu phiền

Kháng Môn La-Hán đã khuyên mọi người

Cuộc đời tựa áng mây trôi

Như bong bóng nước hợp rồi lại tan

Thời gian giá trị hơn vàng

Tấc vàng lỡ mất dễ dàng kiếm ra

Tuổi xuân cứ để trôi qua

Quay lại tìm kiếm khó mà được đâu

Tu hành tích phước mai sau

Lên thuyền Bát Nhã nhiệm mầu về Tây

(Trí Giải)

La Hán  Kỵ Tượng (Kalica)

Kỵ Tượng La Hán thật hay

Cỡi con voi trắng mỗi ngày độ sinh

Tay cầm Bát Nhã chân Kinh

Chơn không diệu hữu, duyên sinh, vô thường

Pháp mầu không thể nói suông

Thực hành mới thấy là nguồn an vui

(Trí Giải) La Hán Cử Bát (Kanakabharadvāja)

Thượng cầu Phật đạo độ người

La Hán Cử Bát vào đời hóa duyên

Ngài đi khắp chốn trăm miền

Đàn na thí chủ luân phiên cúng dường

Hạt ngọc biểu tượng tình thương

Bát cơm thí chủ mười phương cúng vào

Tứ ân ví tợ trời cao

Người tu ghi nhớ, làm sao đáp đền

Dù cho thế sự gập gềnh

Quyết không chùn bước, vững bền đường tu

(Trí Giải)

Thơ: Trí Giải Hình ảnh: nghethuatphatgiao.com 

 

Nguyên bài thơ 18 vị La-Hán:

Lông mày bạc trắng rủ dài

Trường Mi La Hán tên Ngài chẳng sai  

La Hán Tọa Lộc cỡi nai

Về triều hóa độ nói bài pháp âm

Độ vua, các vị quần thần

Lìa xa ngũ dục, lỗi lầm thế gian 

Tọa thiền quán chiếu tâm an

Đam mê ngũ dục muôn ngàn khổ đau

Tham, sân, si, hận, ưu sầu

Là nguồn tội ác thâm sâu khó lường

Chiến tranh, chém giết nhiễu nhương

Từ bi chất liệu tình thương cho đời 

Tai nghe sự việc mọi người

Hơn, thua, tranh, chấp nói lời thị phi

Thế gian lắm chuyện sầu bi

Thương chi cho khổ, ghét chi thêm sầu

Ngoáy tai rủ bỏ khổ đau

Tại sao không đến với nhau chân tình? 

Thác Tháp phương tiện độ sinh

Ai chuyên tu tập tinh tụng

Kinh mỗi thời Nương theo pháp Phật tỏ soi

Thoát ra biển khổ luân hồi chẳng sai

Tháp này Đa Bảo Như Lai

Hành giả niệm Phật ngự đài liên hoa 

Phật tính ở tại lòng ta

Niết bàn, sinh tử cũng là nơi tâm

Khi mê tâm hóa thú cầm

Giác Ngộ tâm hóa Thánh Nhân siêu phàm 

Sức mạnh phiền não tâm tham

Như con hổ dữ nhe hàm răng nanh

La-Hán phục hổ thuần thành

Thiền định tu tập tịnh thanh tâm hồn 

Bước chân vào chốn bụi hồng

Nụ cười hỷ lạc cõi lòng thênh thang

Bạc tiền, danh lợi không màng

Nguồn vui hạnh phúc Niết-bàn nơi tâm 

Rồng kia vùng vẫy nổi sân

La Hán hàn phục ngồi thân lưng rồng

Ở trong phiền não thong dong

Tình thương chia sẻ tâm không hận thù

Lấy oán báo oán kẻ ngu

Oán, hận, kết nối nghìn thu vẫn còn

Nương theo các bậc Thánh Nhơn

Từ, bi, hỷ, xả...xóa mòn oan gia 

Sống trong cảnh giới Ta-bà

Sát, đạo, dâm, vọng, hại ta hại người

Làm thiện được sống vui tươi

Hằng ngày sẽ nở nụ cười trên môi

Ngẫm xem chân lý ở đời

Tiền tài, danh vọng, có rồi lại không?

Thiểu dục tri túc thong dong

Tâm không trói buộc ước mong quá nhiều

Chạy theo ngũ dục bao nhiêu

Thuyền đời lướt sóng dập dìu tử sinh 

Quá giang xuống cõi phàm tình

Thấy chúng sanh khổ điêu linh lạc loài

Vô thường nhà lửa rong chơi  

Kiếp người ngắn ngủi một hơi thở tàn

Xác thân tứ đại hợp tan

Hằng ngày tạo ác lầm than cuộc đời

Hãy mau thức tỉnh ai ơi

Vô thường không hẹn một người nào đâu?

Quay về Phật pháp nhiệm mầu

Nương nhờ Tam Bảo tìm cầu tu tâm

Thoát ra bể khổ hồng trần

Trở về Bảo Sở ngự thân liên đài

Tiêu Sư La Hán tên Ngài

Từ bi hóa độ đến loài súc sinh

Sư tử bé nhỏ thật xinh

Cầu xin La-Hán giảng Kinh tu hành

Giải trừ nghiệp chướng súc sanh

Tái sinh vào cõi an lành vui hơn

Ba Tiêu-La Hán Thánh Nhơn

Tay cầm tràng hạt và còn niệm

Kinh Nghĩ về cái kiếp chúng sinh

Tham, sân, si, hận, ái tình càng sâu

Thị phi, ganh tỵ với nhau

Giết người, trộm cướp, để cầu mưu sinh

Chiến tranh chém giết sinh linh

Khiến cho thế giới điêu linh thế này

Ngồi nghĩ quả thật buồn thay

Bao nhiêu tội ác rẫy đầy thế gian

Bắt nguồn phiền não tâm tham

Vô minh che lấp khiến làm điều sai

Ba Tiêu La Hán chỉ bày

Siêng năng niệm Phật về Tây an lành

Thám Thủ La Hán thiền hành

Dứt lìa phiền não tịnh thanh tâm hồn

Hít vào tâm thấy vui hơn

Thở ra an lạc, tâm không não phiền

Sống trong cõi mộng an nhiên

Pháp môn phương tiện hóa duyên độ người

Trầm tư quán chiếu kiếp người

Từ đâu ta đến, chết rồi về đâu?

Làm ác phải chịu khổ đau

Hành thiện sẽ được kiếp sau an lành

Tà dâm, trộm cướp, sát sanh Sinh vào

Địa ngục thọ hình thảm thương

Niệm Phật thì vãng Tây Phương

Không tu sẽ đọa sáu đường tử sanh.

Cửa chùa rộng mở tu hành

Tụng Kinh, lạy Phật, niệm danh Di Đà

Khi vào dứt bỏ tâm tà

Không sinh phân biệt chùa ta, chùa người

Thị phi tranh chấp ngoài đời

Xin đừng mang nó vào nơi cửa thiền

Tránh xa những chuyện ưu phiền

Kháng Môn La-Hán đã khuyên mọi người

Cuộc đời tựa áng mây trôi

Như bong bóng nước hợp rồi lại tan

Thời gian giá trị hơn vàng

Tấc vàng lỡ mất dễ dàng kiếm ra

Tuổi xuân cứ để trôi qua

Quay lại tìm kiếm khó mà được đâu

Tu hành tích phước mai sau

Lên thuyền Bát Nhã nhiệm mầu về

Tây Kỵ Tượng La Hán thật hay

Cỡi con voi trắng mỗi ngày độ sinh

Tay cầm Bát Nhã chân Kinh

Chơn không diệu hữu, duyên sinh, vô thường

Pháp mầu không thể nói suông

Thực hành mới thấy là nguồn an vui

Thượng cầu Phật đạo độ người

La Hán Cử Bát vào đời hóa duyên

Ngài đi khắp chốn trăm miền

Đàn na thí chủ luân phiên cúng dường

Hạt ngọc biểu tượng tình thương

Bát cơm thí chủ mười phương cúng vào

Tứ ân ví tợ trời cao

Người tu ghi nhớ, làm sao đáp đền

Dù cho thế sự gập gềnh

Quyết không chùn bước, vững bền đường tu

Trí Giải Tìm hiểu lịch sử 18 vị La Hán

theo link sau 

Tác giả bài viết: Trí Giả

Nguồn tin: http://old.thuvienhoasen.org/sutichthapbatlahan.htm

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết lam


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 150

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11824

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2556975

Đăng nhập