Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đếnhậu quả của nó (Bài học ngàn vàng) - Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi - Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nở hoa cho cuộc sống.

Kế hoạch hội trại Gia đình Phật tử các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ

Thứ ba - 22/02/2011 06:01
Kế hoạch hội trại Gia đình Phật tử các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ

Kế hoạch hội trại Gia đình Phật tử các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ

Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương phối hợp với Ban hướng dẫn Phật tử THPG Bình Dương tổ chức Hội Trại cho các đơn vị Gia đình Phật tử các Tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ nhân dịp Hội thảo Hoằng pháp của Trung ương GHPGVN 2011

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------- 
 
Phật lịch 2554, ngày 30 tháng 01 năm 2011
 
KẾ HOẠCH
HỘI TRẠI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CÁC TỈNH,THÀNH
MIỀN ĐÔNG VÀ MIỀN TÂY NAM BỘ
Từ 12 giờ ngày 09 tháng 3 năm 2011
Đến 12 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2011
 
- Căn cứ Biên bản họp ngày 19.01.2011, tại chùa Hội Khánh cùng với BTS/THPG Bình Dương, Phân ban GĐPT Trung ương và Đại diện Phân ban GĐPT các Tỉnh miền Đông Nam Bộ v/v tổ chức trại họp bạn GĐPT nhân dịp Hội thảo Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
 
- Căn cứ Thư trình số 004/HDPT/TW ngày 26.01.2011 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trình xin Ban Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN chấp thuận mở Hội trại GĐPT nhân ngày Dũng truyền thống GĐPT vào ngày vía xuất gia (8.2) của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chào mừng hội thảo Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tại Tỉnh Bình Dương.
 
Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương phối hợp với Ban hướng dẫn Phật tử THPG Bình Dương tổ chức Hội Trại cho các đơn vị Gia đình Phật tử các Tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ nhân dịp Hội thảo Hoằng pháp của Trung ương GHPGVN 2011 theo nội dung như sau:
 
I.- MỤC ĐÍCH: - Kết hợp giao lưu, sinh hoạt GĐPT theo đúng đường hướng của GHPGVN dưới sự quản lý của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, có kết hợp với hoạt động hoằng pháp của Trung ương GHPGVN.
 
II.- THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Đại diện Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh, Thiếu Nam, Nữ tại Nam Bộ hiện đang sinh hoạt.
Số lượng: 500 Huynh trưởng và Đoàn sinh
 
III.- THỜI GIAN:   Từ 12 giờ Thứ tư ngày 09 tháng 3 năm 2011 (05/ 02 /Tân Mão)
                                     Đến 12 giờ Thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2011 (08/ 02/Tân Mão)
 
IV.- ĐỊA ĐIỂM   : - Chùa Hội Khánh - Thị xã Thủ Dầu Một -Tỉnh Bình Dương
 
V.- TÊN TRẠI     :      NGUYÊN HÙNG                   
             Khẩu hiệu : DŨNG  - Trại ca : Bài ca CHÍ HƯỚNG của Minh Thiện
 
VI.- BAN CHỨNG MINH : - Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
                                               - Ban Thường trực Ban Trị sự THPG Tỉnh Bình Dương
 
VII.- BAN CỐ VẤN VÀ BẢO TRỢ :
- Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh Bình Dương
- Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều NGUYỄN THẮNG NHU
     Phó Trưởng ban HD Phật tử kiêm Trưởng Phân ban GĐPT/TW
và các Huynh trưởng cấp Dũng - Phó Phân ban GĐPT/TW
 
VIII.- BAN TỔ CHỨC:
1.-Trưởng ban :        Thượng tọa THÍCH THIỆN DUYÊN
                                         - Ủy viên Thường trực BTS/THPG Bình Dương
                                      - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử THPG Tỉnh Bình Dương
2.-Phó Ban Điều hành: Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
                                       - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BHD Phật tử Trung ương
                                       - Phó Phân ban Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương
Phó ban:              Htr. cấp Tấn Tâm Hỷ LÊ VĂN TÍN 
                                       - Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương
                                       - Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Dương
Phó Ban:       Htr. cấp Tấn Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ
                                         - PhóPhân ban GĐPT Trung ương
                                         - Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang
Phó ban:               Htr. cấp Tấn Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC
                                       - Ủy viên Tổ kiểm Phân ban GĐPT Trung ương
                                       - Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phó ban kiêm Thư ký: Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG
                                       - Phó Thư ký Phân ban GĐPT Trung ương
                           - Phó Phân ban Thường trực - Phân ban GĐPT/TP.Hồ Chí Minh
3- Thủ quỹ : Htr. cấp Tấn Tịnh Uyển NGUYỄN THỊ OANH
                - Phó Thủ Quỹ BHD Phật tử TW - Uv. Thủ quỹ Phân ban GĐPT/TW
4.- Ủy viên : Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIỎI
                              - Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương
                              Htr. cấp Tấn Tịnh Phúc LÊ THỊ TỊNH
                              - Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương
                              Htr. cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH
                              - Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương
IX.- BAN QUẢN TRẠI:
 
1.- Trại Trưởng: Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
                                     - Phó ban Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương
2.- Trại Phó Điều hành:Htr. cấp Tấn Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC
                                         - Ủy viên Tổ kiểm Phân ban GĐPT Trung ương
                                  - Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu                                                   
       - Trại Phó             Htr. cấp Tấn Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ
                                             - PhóPhân ban GĐPT Trung ương
                                             - Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang 
                                     Htr. cấp Tấn Tâm Hỷ LÊ VĂN TÍN
                                         - Uv. Phân ban GĐPT Trung ương
                                        - Trưởng Phân ban GĐPT Bình Dương
                                    Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG
                                         - Phó Thư ký Phân ban GĐPT Trung ương
                                          - Phó ban Thường trực Phân ban GĐPT/TP.HCM                    
                                    Htr. Cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIỎI
                                         - Uv. Phân ban GĐPT Trung ương
                                       - Trưởng Phân ban GĐPT Đồng Nai           
                                    Htr. cấp Tín Tâm Cường NGUYỄN HỮU ANH
                                        - Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Phước
                                    Htr. cấp Tấn Diệu Hạnh LÊ THỊ HẠNH
                                         - Đại diện GĐPT Tỉnh Tây Ninh
       - Ủy viên :           Htr. cấp Tấn Tịnh Phúc LÊ THỊ TỊNH    
                                       - Uv. Phân ban GĐPT Trung ương
                                        - Phó Phân ban GĐPT/TP.HCM               
                                  Htr. cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH
                                       - Uv. Phân ban GĐPT Trung ương
                                        - Phó Phân ban GĐPT/TP.HCM         
                                    Htr. cấp Tấn Tâm Thiện NGUYỄN TƯ NGÂN
                                        - Uv. Phân ban GĐPT Trung ương
                                        - Trưởng Phân ban GĐPT Bạc Liêu          
                                  Htr. cấp Tín Minh Trực HỨA HOÀNG TRUNG
                                         - Đại diện GĐPT Tỉnh Vĩnh Long
                                  Htr. Long Chấn PHẠM THỊ TIẾNG
                                         - Đại diện GĐPT Tỉnh Trà Vinh
                                  Htr. Minh Kiên THẠCH HỒNG SƠN
                                         - Đại diện GĐPT Tỉnh Sóc Trăng
                                     Htr. Minh Quang CHÂU QUỐC KHÔI
                                        - Đại diện GĐPT/TP. Cần Thơ
3.- Khối Hành chánh:
              - Trưởng khối          : Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG (kiêm)
               - Phó Thư ký         : Htr. cấp Tín Thiện Viên CAO VĂN TÀI
                                                   - Chánh Thư ký Phân ban GĐPT Bình Dương
             - Phó Thư ký           : Htr. cấp Tín Diệu Kính VŨ THỊ MINH
                                                    - Phó Thư ký Phân ban GĐPT/TP.HCM
              - Ủy viên               :  Htr cấp Tín Tâm An PHẠM THỊ LIÊN                                
                                             - Chánh Thư ký Phân ban GĐPT Đồng Nai
                                              Htr. cấp Tập Minh Đạo VÕ ĐÂY                 (Bình Phước)
4.- Khối Tài chánh - Thủ quỹ:              
                                             Htr. cấp Tấn Tịnh Uyển NGUYỄN THỊ OANH
                                          - Phó Thủ Quỹ BHD Phật tử TW - Uv. Thủ quỹ Phân ban GĐPT/TW
                                            Htr. cấp Tín Diệu Tâm NGUYỄN THỊ HẢI   (TP.HCM)
                                            Htr. cấp Tín Tâm Liễu THÁI THỊ HÓA (Bình Dương)
5.- Khối Nội dung: (Hội thảo và thi đua)
            - Trưởng khối :   Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỆN VĂN GIỎI (kiêm)
           Phó khối       :  Htr. cấp Tấn Tịnh Phúc LÊ THỊ TỊNH
                                        - Uv. Phân ban GĐPT/TW - Phó Phân ban GĐPT/TP.HCM
                                       Htr cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH
                                          - Uv. Phân ban GĐPT/TW - Phó Phân ban GĐPT/TP.HCM
              Ủy viên         : Htr. cấp Tín MINH THAO ĐẶNG HỮU TRÍ         (TP.HCM)
                                    Mỗi tỉnh thành có tham dự trại cử một Ủy viên.
6.- Khối Kỹ thuật:
          - Trưởng khối :   Htr. cấp Tấn Tâm Hỷ LÊ VĂN TÍN                       (Kiêm)                   
         - Phó khối      :    Htr. cấp Tấn Tuệ Trí LÊ XUÂN KIỀU          (TP.HCM)
         -   Ủy viên       :    Htr. cấp Tấn Nhuận Thái NGUYỄN VĂN THÁI (BRVT)
                                    :   Htr. cấp Tín Trừng Thanh TRỊNH CÔNG THÀNH   (TP.HCM)
                                        Htr. cấp Tập LÊ VĂN LỢI (Bình Dương)
                                        và các Huynh trưởng GĐPT Bình Dương
7. Khối Sinh hoạt:
         - Trưởng khối :     Htr. cấp Tấn Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN
                                         - Phó Phân ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
        - Phó khối       :      Htr. cấp Tấn Chơn Thật ĐỖ XUÂN HÒA           (TP.HCM)
         - Ủy viên        :     Htr. cấp Tấn Minh Hạnh HUỲNH VĂN LONG  (TP.HCM)
                                        Htr. cấp Tấn Tâm Tưởng ĐỖ TÂM NIỆM          (TP,HCM)
                                       Htr. cấp Tấn Đức Long NGUYỄN ĐỨC VINH  (BRVT)
                                    Htr. cấp Tín Tuệ Bảo NGUYỄN VĂN LANH     (BRVT)
                                         Htr. cấp Tín Thị Căn DƯƠNG HIỂN THÔNG     (TP.HCM)
                                         Htr. Diệu Nguyệt NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN (TP.HCM).
                                         Htr. cấp Tín Diệu Tịnh HỒNG THỊ THỦY (TP.HCM)
                                      Htr. cấp Tập Đức Minh NGUYỄN TẤN TUYÊN (Bình Phước)
8.- Khối Đời sống - Ẩm thực – Tiếp tân:
                             Huynh trưởng ngành Nữ GĐPT Bình Dương và Bình Phước
9- Khối Kỷ luật:
        - Trưởng khối : Htr. cấp Tấn Lệ Duy PHẠM DỰ
                                            - Ủy viên Tổ kiểm Phân ban GĐPT Trung ương
        - Phó khối        :Htr. cấp Tấn Tâm Thông NGUYỄN HỮU VIỆT
                                           - Uv. Phân ban GĐPT/TW - Uv. Phân ban GĐPT/TP.HCM
      -   Ủy viên          Htr. cấp Tín Truyền Chơn NGUYỄN VĂN DÌN (Đồng Nai)
                                  Htr. cấp Tín Nhựt Đạo NGUYỄN VĂN TRUNG (BRVT)
                                 Htr. cấp Tín Tâm Văn CHẾ CÔNG TÂN                (TP.HCM)
                                    Htr. cấp Tín Minh Thành PHAN QUANG MINH    (TP.HCM)
                                  Htr. cấp Tập Tâm Tường BÙI HỮU TƯỜNG         (Bình Phước)
                                         Ủy viên kỷ luật của các Tiểu trại.
10.- Khối Văn nghệ - Báo chí - Triển lãm:
            - Trưởng Khối : Ban Văn nghệ GĐPT Bình Dương                              
           - Phó khối        : Htr. cấp Tín Tâm Hạnh LÊ SONG LINH (Bình Dương)   
                    -               : Htr. cấp Tập Thiện Ngộ TẠ CHÍ QUẢNG   (Đồng Nai)
                    -               : Htr. Quảng Phước ĐỖ MÂU HỮU          (Bình Phước)
                    -               : Htr.Tâm Bình CHẾ HOÀNG GIÁC        (Tây Ninh)
            - Ủy viên          : Htr. Chánh Tâm NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ (Kiên Giang)
                Htr. Vân Anh PHẠM THỊ MINH NGUYỆT    (TP.HCM)
                                      Htr. cấp Tập Quảng Giới NGUYỄN VŨ HOÀNG CƯƠNG-nt-
                                      Htr. cấp Tập Nghiêm Thành VŨ NGỌC QUỲNH NHƯ    -nt-
                Htr. Phước Thành DƯƠNG PHƯỚC TRƯỞNG    (Vĩnh Long)
                Htr. cấp Tập Minh Thịnh CÁP VĨNH CƯỜNG     (Bình Phước)
11.- Khối Y Tế - Vệ sinh – Môi trường:
                         - GĐPT Tỉnh Bình Dương phụ trách      
                         - Phối hợp với Huynh trưởng đặc trách Y tế của các Tiểu trại.
             - Đơn vị Tỉnh, Thành tham dự trại phải có Y tế , thuốc chữa bệnh, nếu Huynh trưởng Đoàn sinh có bệnh mãn tính tự đem thuốc theo
12.- Khối Âm thanh - Ánh sáng:  GĐPT Tỉnh Bình Dương phụ trách        
13.- Nội dung Hội thảo :
    1.- Hướng về 60 năm Gia đình Phật tử Việt Nam.
    2.- Phát triển và nuôi dưỡng ngành Thanh, Thiếu (Mỗi đơn vị có một bản tham luận, BTC sẽ chọn những bài xuất sắc để trình bày và thảo luận)
    3.- Tình thần trách nhiệm của Đoàn viên GĐPT trong thời hội nhập. 
14.- Nội dung thi đua :
    1.- Báo chí: Làm báo tường tại chỗ
    2.- Thi tìm hiểu lịch sử GĐPT Việt Nam
    3.- Trò chơi nhỏ + Trò chơi HĐTN
    4.- Cắm hoa
Riêng về Kỷ luật tại trại, BTC không đưa vào nội dung thi đua, nhưng BQT trại sẽ bình chọn hai đơn vị xuất sắc để trao thưởng.
       (các môn thi đua và phần thưởng các môn thi này sẽ thông báo chi tiết sau)
         Tất cả trại sinh tham gia các nội dung theo chương trình trại và chương trình của Ban Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp.
 
X. DI CHUYỂN VÀ ẨM THỰC:
            Di chuyển: các Đơn vị Tỉnh, Thành tự túc di chuyển đến đất trại, nhập trại đúng thời gian quy định của Ban Quản trại (Lộ trình di chuyển đến đất trại và chương trình chi tiết, BQT sẽ có văn thư hướng dẫn)
          Ẩm thực: Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh Bình Dương hỗ trợ
 
XI.- TRẠI PHÍMỗi Huynh trưởng, Đoàn sinh đóng trại phí: 20.000đồng/một người
 
XIII.- LỀU TRẠI - CỔNG TRẠI: - Khu vực trại được chia làm hai Khu vực:
      1.- Khu vực I:   Gồm Huynh trưởng và Đoàn sinh Thanh, Thiếu Nam
      2.- Khu vực II: Gồm Huynh trưởng và Đoàn sinh Thanh, Thiếu Nữ
      3.-Cổng trại:
* Một cổng trại chính chung cho toàn trại
* Mỗi Khu vực một cổng trại
* Trại sàn + Cột cờ
(Phân ban GĐPT Bình Dương phối hợp với Khối Kỹ thuật thực hiện các công trình trại, hoàn tất trước ngày 8.3.2011)
     4.Lều - Trại: Mỗi Tỉnh, Thành có một lều chính của Đơn vị và các lều phụ tùy theo số lượng trại sinh tham dự (khu vực Nam, Nữ riêng biệt) Mỗi trại dành cho 6 - 8 trại sinh.
    5.- Đem theo đồ dùng cá nhân, mùng ngủ tập thể, cá nhân, bạt trải nền, áo mưa, chén, đũa... và các vật dụng cần thiết cho trại, cá nhân... các vật dụng đựng thức ăn.
 
XIV.- ĐỒNG PHỤC:
·        Nam: áo Lam + Quần sọt xanh biển + vớ lam cao + giày Bata xanh biển (không chấp nhận mang dép có quai) + nón Tứ ân với đầy đủ Huy hiệu, phù hiệu, bảng tên, cấp hiệu (Htr.), Bậc (Đoàn sinh)...
·        Nữ: Trại phục + giày Bata trắng + vớ + nón Tứ ân với đầy đủ Huy hiệu, phù hiệu, bảng tên, cấp hiệu (Htr.), bậc (Đoàn sinh). Đem theo áo dài Lam + quần dài trắng để dự lễ khai mạc (không mặc quần Jean).
·        Phù hiệu trại: hình nền tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca nhập niết bàn tại Chùa Hội Khánh, Tỉnh Bình Dương.
·        Phù hiệu trại: có các loại phù hiệu như sau:
o   Phù hiệu Chứng minh 
o   Phù hiệu Quan khách
o   Phù hiệu Ban Quản trại và các Khối phục vụ trại.
o   Phù hiệu trại sinh (có tên từng Tỉnh, Thành …)
 
XII. CÁC CHI TIẾT KHÁC:
   1.- Các Đơn vị Tỉnh, Thành thành lập Ban Điều hành (Tùy theo số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự trại mà cơ cấu nhân sự Ban Điều hành)
     - Danh sách Ban Điều hành và Trại sinh + Tiền đóng góp hỗ trợ gởi về cho Ban Tổ chức trước ngày 20 tháng 02năm 2011 (theo các địa chỉ dưới).
   2.- Ban Tổ chức và Ban Quản trại sẽ có thông báo một số chi tiết cụ thể không có ghi vào kế hoạch, gởi đến các đơn vị Tỉnh, Thành để Quý đơn vị thực hiện chu đáo.
   3.- Huynh trưởng Đoàn sinh khi đi trại không nên đem theo đồ trang sức qúy giá...
 
    Ghi chú: Họp Ban Tổ chức và Ban Quản Trại: để thực hiện kế hoạch trại được thành công:
            - Thường trực Phân ban GĐPT/TW (VP.2) và Ban Quản trại trân trọng kính mời Quý Anh, Chị Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương và Đại diện Phân ban GĐPT các Tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ về dự phiên họp triển khai kế hoạch trại họp bạn
Địa điểm: Chùa Phổ Quang - P.2 Q. Tân Bình - TP.HCM (64/3 Huỳnh Lan Khai (Phạm Hồng Thái cũ) vào lúc 08 giờ ngày 13.2.2011 (ngày 11.01 năm Tân Mão)
Địa chỉ liên hệ:
1.- NGUYỄN ĐỨC CHÂU - ĐT: 0903.399.473
                        - 537/1 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
2.- HUỲNH VĂN TÙNG      - ĐT: 0938.857.223
                        - 170/13 Vườn Lài, P. Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM
3.- NGUYỄN THỊ OANH       - ĐT: 0986.425.399
                        - 80/28 Trần Quang Diệu, P.14, Quận 3, TP.HCM
4.- LÊ VĂN TÍN                      - ĐT: 01675.605.016
5.-LÊ THỊ SONG LINH         - Đt: 0918.03527

 
 KHÁN
TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
TL. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ
 
 (đã ký và đóng dấu)
 
Thượng Tọa THÍCH CHƠN KHÔNG
 TM. PHÂN BAN GIA ĐìNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
KT. TRUỞNG PHÂN BAN
PHÓ PHÂN BAN THƯỜNG TRỰC
KIÊM TRẠI TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
HTr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
Nơi nhận:
- Các Đơn vị GĐPT Tỉnh, Thành thuộc miền Tây và
 miền Đông Nam bộ trực thuộc Phân ban GĐPT/TW
- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Quản trại.
             “để triển khai thực hiện”
- Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
- Ban Trị sự THPG Tỉnh Bình Dương
          “để kính tường trình”
- Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh Bình Dương
- Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành miền Tây và miền Đông có GĐPT sinh hoạt với GHPGVN
       “để kính tường và xin giúp đỡ “        
- Lưu .
 

Tác giả bài viết: (Phân ban GĐPT Trung ương)

Nguồn tin: Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, nbsp, trại

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết lam


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 132

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11806

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2556957

Đăng nhập