Mừng Chu niên lần thứ 51 GĐPT Thuận An (2016)

Mừng Chu niên lần thứ 51 GĐPT Thuận An (2016)
19/02/1965- 19/02/2016. 51 năm kể từ ngày thành lập, GĐPT Thuận An đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, buồn vui, sướng khổ. Năm nay dịp lễ Chu niên 19/02(AL) trúng vào ngày Chủ nhật 27/03/2016 đã làm cho buổi Kỷ niệm thêm phần ý nghĩa.
51 năm chưa một lần gián đoạn, 51 năm với biết bao thế hệ huynh trưởng, đoàn sinh đến, đi và trụ lại. 51 năm với biết bao biến động - biến cố của cuộc đời. 51 năm xứng đáng với tiếng reo mai mãi một Thuận An “BỀN”, với Tâm đạo kiên cố với ý chí áo Lam không thối thất, với tình Lam thắm màu đạo vị, để rồi hàng năm cứ đến ngày 19/02 ÂL ngày  lễ vía đức Quán Thế Âm đản sinh – cùng là kỷ niệm Chu Niên của đơn vị. Những chiếc thuyền bát nhã ngày ngày, tháng tháng vẫn xuôi theo dòng chảy của cuộc đời nhưng vẫn kịp neo tàu đỗ bến để cùng về bên ngôi đại hùng bảo tự Thạch Quang . Mà chung tay xây dựng cho gia đình ngày càng vững mạnh.
 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỦA NGÀY CHU NIÊN :

CHUẨN BỊ TRƯỚC GIỜ LỄ CHÍNH THỨC 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


LỄ CHÍNH THỨC
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

 
 


 


 


 
 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

GÓC TRƯNG BÀY ĐOÀN OANH VŨ NAM
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 GÓC TRƯNG BÀY ĐOÀN THIẾU NỮ
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
GÓC TRƯNG BÀY ĐOÀN OANH VŨ NỮ
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
GÓC TRƯNG BÀY ĐOÀN THIẾU NAM
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẬP THỂ
 


 
 
 

 
 
 


 
 


ĂN TRƯA
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


DỌN DẸP
 


 
 
HÌNH ẢNH BUỔI CHIỀU CHU NIÊN
 


 


 


 


 


 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT


 
 

Tác giả bài viết: ĐỒNG HÒA _ DTVTHINH

Nguồn tin: GDPTTHUANAN