MẬT THƯ Ngành Đồng (Kỳ 2)

MẬT THƯ Ngành Đồng (Kỳ 2)
Đây là một dạng mất thư căn bản bắt đầu từ ngành Oanh Vũ – Học thuộc lòng bằng cách thực hành càng nhiều thì càng giỏi

Đây là một dạng mất thư căn bản bắt đầu từ ngành Oanh Vũ – Học thuộc lòng bằng cách thực hành càng nhiều thì càng giỏi:

Mật thư chuồng heo là một loại Mật mã thay thế đơn giản, trong đó các ký tự A,B,C…. tượng trưng cho những “con heo”  còn các khung là các dạng hình học tượng trưng cho phần “chuồng” chứa ký tự đó

Hướng dẫn: So sánh những dấu chấm trong từng ô ở những vị trí khác nhau (bên trái, ở giữa, bên phải) sẽ ứng với từng chữ cái trong khung dưới đây:

Khóa: Ba con xúm xít một chuồng

 

chín chuồng chị đố em mình mấy con?

Với khóa trong hình đầu bài viết, thông điệp "X marks the spot" sẽ được mã hóa thành:


THÊM: MẬT THƯ Chuồng bò và Mật thư Chuồng bồ câu:


 

 

Tác giả bài viết: Đồng Hòa

Nguồn tin: Gia Đình Phật Tử Thuận An